Taakgerichte serie:
'Doe het met...'!

Een nieuwe serie boeken waarbij het onderwerp leidend is, niet de software.  De auteur belicht de meeste facetten van een app die ingezet kunnen worden om een bepaalde taak uit te voeren. De lay-out van deze serie is met opzet eenvoudig gehouden, de tekst is in een grotere letter gezet en dus makkelijk leesbaar.

(Opmerking: Dit zijn géén beginnersboeken, de serie gaat ervan uit dat de lezer basisvaardigheden al beheerst zoals de bediening van het interface van de app, het invoeren, wijzigen en opmaken van tekst, het invoeren en wijzigen van data, het opslaan en terugvinden van documenten enzovoort. Verschillende titels kunnen deels dezelfde onderwerpen behandelen!!! Zie ook de serie 'Ik wil...')


Op dit moment zijn de volgende titels beschikbaar:

FB LO XL Omslag Voor webBoekhouden & Financieel beheer.
Doe het met... Calc of Excel

ISBN 978-90-72445-72-8

Zwart/wit met kleurenafbeeldingen, 232 pagina's. Prijs € 24,50.
(Verzendkosten binnen Nederland € 5,00. Voor Vlaanderen € 10,00)

KOPEN? Klik hier! Voor meer exemplaren mail je de uitgever.

 

Onderwerpen:
Verschillende kasboeken met uitsplitsing naar kostenplaatsen, Importeren van boekingsoverzichten van je bank, Dubbel boekhouden in een een spreadsheet: administratie met dagboeken, journaal en balans, overzichten en grafieken, Cash Flow-berekening, Voorspellen hoogte inkomstenbelasting, functies voor starter, zzp-er en freelancer, Pensioen. (Geschikt voor LibreOffice versie 6 en hoger, OpenOffice 4.1 en hoger en voor Excel 365).

NB. Hoewel in één hoofdstuk het principe van dubbel boekhouden wordt uitgelegd, is dit géén complete handleiding om te leren boekhouden!!!


Omslag Maak een boek, Doe het met LibreOffice

Maak een Boek. Doe het met... LibreOffice

ISBN 978-90-72445-68-1

Zwart/wit met kleurenafbeeldingen, 214 pagina's. Prijs € 24,50.
(Verzendkosten binnen Nederland € 5,00. Voor Vlaanderen € 10,00)

KOPEN? Klik hier! Voor meer exemplaren mail je de uitgever.


Onderwerpen:
Workflow, Papierformaat & Productie, Kop- en Voetteksten, Boekindeling, Frames en Secties, Tekstopmaak & Profielen, Opsommingen, Alineanummeringen & Registers, Afbeeldingen, Rechten, Foto's & Tekeningen, Redigeren & Revisies, Omslag maken, de Productie: ISBN & Barcode, PDF maken voor drukker of productiebedrijf. (Voor LibreOffice versie 6 en hoger).


TV LO Omslag Voor web

Tekstverwerking. Doe het met... LibreOffice

ISBN 978-90-72445-69-8

Zwart/wit met kleurenafbeeldingen, 266 pagina's. Prijs € 24,00.
(Verzendkosten binnen Nederland € 5,00. Voor Vlaanderen € 10,00)

KOPEN? Klik hier! Voor meer exemplaren mail je de uitgever.


Onderwerpen:
Tekst indelen & Tabellen maken, Papierformaat & Afdrukken, Kop- en Voetteksten, AutoCorrectie, Bouwsteencorrespondentie & Velden, Indelingen: frames, handmatige einden & secties, Tekstopmaak, Profielen & Sjablonen, Opsommingen, Alineanummers & Registers, Afbeeldingen, Controle, Revisies & Samenwerken, Werken in The Cloud, (E-)Mailingen, Huisstijl & Sjabloon. (Voor LibreOffice versie 6 en hoger).


TV WD Omslag Voor web

Tekstverwerking. Doe het met... Word 365

ISBN 978-90-72445-NNB

Wordt verwacht.
(Verzendkosten binnen Nederland € 5,00. Voor Vlaanderen € 10,00)

Informeer bij de uitgever wanneer het boek uitkomt.Onderwerpen:
Tekst indelen & Tabellen maken, Papierformaat & Afdrukken, Kop- en Voetteksten, AutoCorrectie, Bouwsteencorrespondentie & Velden, Indelingen: frames, handmatige einden & secties, Tekstopmaak, Profielen & Sjablonen, Opsommingen, Alineanummers & Registers, Afbeeldingen, Controle, Revisies & Samenwerken, Werken in The Cloud, (E-)Mailingen, Huisstijl & Sjabloon. 


Gevensanalyse. Doe het met...

Wordt verwacht.
(Verzendkosten binnen Nederland € 5,00. Voor Vlaanderen € 10,00)


Recensies:

23 september 2020 - Recensent: Jan Verschaeren voor NBD Biblion over Boekhouden & financieel beheer.

Met dit boek leert een starter, zzp-er of freelancer zijn eigen boekhouding bij te houden in een spreadsheet:
Microsoft Excel, LibreOffice Calc, OpenOffice Calc. Basiskennis van het werken met een spreadsheet is
vereist. Het boek begint met verschillende kasboeken met uitsplitsing naar kostenplaats en vervolgt met
twee hoofdstukken met benodigde spreadsheetkennis om te boekhouden en een hoofdstuk met het
importeren van boekingsoverzichten van de bank. Na een hoofdstuk waarin dubbel boekhouden beknopt
wordt uitgelegd, wordt een boekhouding opgezet met administratie met dagboeken, journaal en balans,
overzichten, grafieken, cash flow-berekening, inschatten inkomstenbelasting, functies voor starter, zzp-er en
freelancer, pensioen. De spreadsheethandelingen zijn cursorisch met ondersteuning van afbeeldingen,
veelal in zwart-wit. Een prima boek om zelf de boekhouding bij te houden. Nadeeltje: soms onoverzichtelijk
door de toepassing in verschillende spreadsheets. De voorbeeldprogramma's zijn via de uitgever
beschikbaar. Met inhoudsopgave, zonder register.

10 juli 2019 - Recensent: Meindert van Hengst  voor NBD Biblion over Tekstverwerking met LibreOffice.

LibreOffice is een zeer populair opensource officepakket en beschikbaar voor Windows, OS X, Android en

Linux. Het pakket biedt een tekstverwerker die te vergelijken is met Microsoft Word. Dit boek is een cursus
tekstverwerken waarbij de mogelijkheden van tekstverwerkingsprogramma's aan de hand van de
LibreOffice's tekstverwerker Writer worden geïllustreerd. Behandeld worden alle standaardtaken die met een
tekstverwerker gedaan worden. Zo is er aandacht voor het opmaken van teksten, het indelen van de pagina,
het werken met kop- en voetteksten, spellingscorrectie en het werken met tabellen en frames. Daarnaast
worden ook mailinglijsten en huisstijlen en sjablonen behandeld. Het boek heeft een logische opbouw, is
duidelijk en gedetailleerd geschreven en heeft veel schermafbeeldingen die de tekst verduidelijken. Het boek
is geschikt voor beginnende gebruikers maar heeft voldoende diepte om ook voor de meer gevorderde
gebruiker van waarde te zijn.